Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Mânăstirea Cetatea’

Astăzi, de Ziua Eroilor, nu puteam să  nu fac referire la locurile din Bugeac unde sunt înmormântaţi eroi români. Redau deci, mai jos, un fragment dintr-un articol de pe site-ul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

CIMITIRELE EROILOR DIN ORAŞUL ISMAIL

În perioada interbelică în acest oraş se găseau două cimitire de onoare, câte unul pentru fiecare din cele două conflagraţii mondiale, în care au fost înhumaţi în total 89 militari români (19 în Primul Război Mondial şi 70 în Al Doilea Război Mondial).

Cimitirul eroilor „Regele Ferdinand“ din Primul Război Mondial : A fost amenajat de către Societatea „Cultul Eroilor“ şi inaugurat la data de 29 mai 1930. Era situat pe un platou de pe malul Dunării, în colţul cimitirului mare al oraşului. Pe o suprafaţă de 1.250 m. p. au fost amenajate patru parcele cu morminte individuale în care au fost înhumaţi 120 eroi identificaţi, de diferite naţionalităţi: 19 români (16 identificaţi, 3 neidentificaţi), 98 ruşi (57 id., 41 neid.), 2 austrieci (id.) şi 1 polonez ( id.). În centrul cimitirului a fost construit un monument-criptă (vezi foto), în care au fost aşezaţi 511 eroi neidentificaţi. Monumentul a fost realizat de către firma Felice Ruta din Tulcea. Militarii români înhumaţi aici aparţineau regimentelor 4, 23, 33, 35 şi 38 Infanterie, respectiv 4 Artilerie.

Cimitirul eroilor din Al Doilea Război Mondial: Cimitir amenajat în cursul celui de-al doilea război mondial, în acelaşi cimitir al oraşului, de lângă Mânăstirea Cetatea. Cuprindea mormintele individuale a 70 ostaşi români identificaţi.

Textul şi fotografia sunt publicate prin amabilitatea ONCE

P.S. Actualmente, nici nu mi-am putut da seama dacă cimitirele mai există, pentru că din imaginile de pe satelit, pe malul Dunării în apropiere de mânăstirea Cetatea nu se vede nici un cimitir…

Editare 2011:   Locul cimitirelor, cu detalii şi poze actuale

Read Full Post »

Ismail este cel mai mare oraş din Basarabia istorică (Bugeac). Oricine merge acolo, nu-l poate ocoli. E aşezat pe malul stâng al braţului Chilia, la nici 20km nord de Tulcea, cu care-l putem compara ca număr de locuitori.

În evul mediu moldovenesc, aşezarea era numită SMIL. După ce turcii au cucerit cetatea Chiliei, Smilul a intrat în raiaua ei, fiind redenumit Ismail – denumire atestată la 1542, care s-a păstrat în uz până azi, deşi cea românească încă se cunoştea pe vremea lui Cantemir. Iată cum îl descria marele cărturar în celebra „Descriptio Moldaviae”: „…Ţinutul Ismailului, din care e vrednică de pomenit Ismail, în vechime numită de moldoveni Smil, o cetate care nu trebuie lăsată de o parte, cu oaste turcească şi cârmuită de un muteveli”.

(mai mult…)

Read Full Post »